Detoksykacja – Metody odtruwania

Proces detoksykacji narkotykowej, alkoholowej, polekowej, czy związanej z uzależnieniami mieszanymi dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb pacjenta, na podstawie wywiadu przeprowadzonego z rodziną lub bliskimi osoby uzależnionej. Dlatego istnieje szereg uniwersalnych metod, które powodują, że proces powrotu do równowagi o przerwaniu ciągu związanego z uzależnieniem przebiega w sposób łagodniejszy, powodując szybszą możliwość rozpoczęcia terapii uzależnień. 

Są to m. in.: