Test BMAST

Odpowiedz szczerze na poniższe pytania i zaznacz odpowiedzi twierdzące. Pięć razy „TAK” to w tym przypadku powód do poszukania profesjonalnej pomocy. Działaj, zanim będziesz potrzebował odtrucia organizmu. Jeśli jednak czujesz, że bez specjalistycznej pomocy farmakologicznej nie przerwiesz alkoholowego ciągu, zgłoś się na odtrucie alkoholowe telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego:

  1. Czy uważasz, że pijesz w taki sam sposób jak większość ludzi ?
  2. Czy Twoi przyjaciele bądź krewni uważają, że Twoje picie mieści się w normie?
  3. Czy kiedykolwiek brałeś/aś udział w spotkaniu Anonimowych Alkoholików?
  4. Czy straciłeś/aś kiedykolwiek przyjaciela bądź dziewczynę z powodu picia?
  5. Czy miałeś/aś kiedykolwiek kłopoty w pracy z powodu alkoholu?
  6. Czy zaniedbywałeś/aś kiedykolwiek swoje obowiązki, sprawy rodzinne, lub opuściłeś/aś pod rząd kilka dni pracy z powodu picia ?
  7. Czy miałeś/aś kiedykolwiek „urwany film”, delirium, nasilone drżenia, czy słyszałeś głosy lub widziałeś/aś nieistniejące rzeczy po nadużyciu alkoholu?
  8. Czy z powodu picia zwracałeś/aś się kiedykolwiek do kogokolwiek z prośbą o radę?
  9. Czy przebywałeś/aś kiedykolwiek w szpitalu z powodu picia?
  10. Czy byłeś/aś kiedykolwiek zatrzymany/a za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, lub czy kiedykolwiek prowadziłeś/aś pojazd po wypiciu alkoholu?

PAMIĘTAJ! Pięć twierdzących odpowiedzi jest wystarczającym kryterium do rozpoznania uzależnienia od alkoholu.